Plánování a realizace plánů

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro:
Střední management, vedoucí pracovníci

Cíl:
Získání přehledu o metodách efektivního řízení času a plánování ve vztahu k týmu

Obsah:
* Principy plánování činností
* ? Delegování pravomocí
* Umění odmítnout a prosadit se
* Myšlenkové mapy a jejich uplatnění v manažerské komunikaci
* Komunikace - efektivita a účelnost
* Stres a jeho vliv na náš život (pozitivní a negativní aspekty stresu)
* Kde si manažer dobíjí energii?
* Řešení případových situací s rozborem
* Sebepoznání - silné a slabé stránky a jejich vliv na time management
* Plán individuálních změn

Plánování a realizace plánů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.