Nástroje řízení kvality

Základní info

Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které
chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-
vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.
Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislou
certifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -
normou SA 8000.

Komu je školení určeno

• manažerům kvality
• interním auditorům QMS

Obsah školení

• úvod, základní pojmy, rozdělení nástrojů řízení kvality
• nástroje pro sběr dat
• nástroje pro analýzu dat
• nástroje pro analýzu příčin
• nástroje pro řízení procesů
• závěrečné shrnutí, diskuze

Co Vám školení přinese

Účastníci se naučí používat osvědčené nástroje pro řešení problémů
a řízení procesů.

Nástroje řízení kvality

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.