MOTIVACE

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Získáte informace o základních a vyšších motivačních faktorech a osvojíte si osvědčené motivační metody. Dokážete lépe posoudit motivační působení různých forem motivace na své spolupracovníky.  

HLAVNÍ TÉMATA:

§                teorie motivace a praktické motivátory

§                podněty pro motivaci založené na lidských potřebách

§                vnější a vnitřní motivace, co ovlivňuje chování pracovníka

§                jak vytvářet podmínky pro motivaci

§                důležitost motivace

§                znaky špatné motivace

§                co způsobuje demotivaci

§                motivační faktory a jejich praktická aplikace

ROZSAH MODULU: 2 dny

Klíčová slova: motivace, motivační faktory, motivační metody, motivátory, lidské potřeby, vnější motivace, vnitřní motivace, Maslow, chování pracovníka, demotivace

MOTIVACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.