Mezikulturní kompetence

Kurz na míru

Základní info

Bariéry efektivní mezikulturní kompetence
Jasnost, porozumění a shoda
Jak kulturní odlišnosti ovlivňují chování
Kulturní vlivy a kompetence v oblastech:

 • Emocionální kontroly
 • Řízení
 • Vyjednávání
 • Nevědomí
 • Pravidel a norem
 • Řešení konfliktů
 • Rozhodování
 • Řešení problémů
 • Vnímání času
 • Metod komunikace
 • Stylů komunikace
 • Mezikulturního přesvědčování
 • Neverbální komunikace a fyzického prostředí
 • Mezilidských vztahů
 • Univerzálních hodnot

Mezikulturní kompetence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.