MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - jak formulovat myšlenky, sdělení, otázky a vést rozhovory

Základní info

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery? Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, Vést nepříjemné rozhovory, vyjednávat, argumentovat a asertivně komunikovat v konkrétních složitých situacích?

Trénink vás naučí efektivně formulovat myšlenky. Přineste si popisy nejtěžších situací. Budeme se zabývat celou škálou možných formulací až na úrovni skladby vět. Ale pozor! Žádné manipulace. Jen čisté techniky, které podporují vynikající pracovní vztahy a pomáhají lidem efektivně se domluvit.

URČENO

pro 6 - 9 účastníků (manažeři nebo budoucí manažeři)

FORMA

1 denní intenzivní praktický trénink bez zbytečných teorií.
Program obsahuje krátké lekce jako úvod do převažujících moderovaných diskuzí a tréninků. Většinu času účastníci aktivně trénují v malých skupinách nebo řeší konkrétní situace ze svého pracoviště.

TERMÍN

termín bude konzultován se zájemci (II. čtvrtletí 2017; II. pololetí 2017)

PŘÍNOSY

 • Získání nadhledu nad průběhem komunikace především v těžkých situacích
 • Sebevědomí, autorita a schopnost držet rozhovory pod kontrolou
 • Zvýšení efektivity argumentace, zpětné vazby, sebeprosazení, dotazování
 • Dovednost vést partnera k dohodě i v obtížných situacích
 • Kratší a přesnější formulace myšlenek
 • Kvalitnější kladení otázek

Díky pochopení principů se můžete dlouhodobě zlepšovat i bez další pomoci trenéra.

OBSAH

Doporučená domácí příprava:

Každý účastník si napíše seznam 3 situací, které v poslední době řešil jako obtížné.
Klíčové pasáže jedné situace popíše formou dialogu na max. 1 stranu A4.

Znalosti:

 • Obavy v komunikaci a jejich negativní dopady
 • Role respektu a otevřenosti v komunikaci
 • Neshoda jako zdroj synergie
 • Zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu
 • Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat
 • Jak komunikovat před vznikem konfliktu
 • Jak komunikovat ve vzniklém konfliktu

Techniky:

 • Pokročilé kladení otázek (trénink)
 • Přerámování rozhovorů (trénink)
 • Vyjednávání pravidel komunikace/spolupráce a jejich využití (trénink)
 • Silná argumentace (trénink)
 • Prvky asertivní komunikace (trénink)
 • Větné vzorce a účinné techniky založené na NLP (trénink)
 • Rozbor konkrétních podnětů účastníků z manažerské praxe

Vše je trénování na situacích, které účastníci znají z praxe a popíší jako obtížné nejčastěji např.: vyjednávání s neústupným kolegou, jednání s podřízenými, prosazování změny,…

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - jak formulovat myšlenky, sdělení, otázky a vést rozhovory

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.