Manažerská komunikace a zvládání pracovních konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Kurz pro vedoucí pracovníky, liniové manažery a střední management

v rozsahu 2 školících dnů (16 hodin), jeho obsah je založen na britském a americkém know-how a mnohaletých zkušenostech lektorů Centra Dohody, s.r.o.

Záměrem modulu je naučit účastníky pravidla manažerské komunikace s podřízenými – přenosu nezkreslených informací mezi pracovníky organizace a taktéž dovednosti a techniky na zvládání konfliktů při práci manažera s lidmi a způsoby prosazování svého názoru při současném respektování práv jiných lidí. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si klíčové komunikační dovednosti a některé modely zvládání konfliktů a jejich následné analyzování s využitím videotechniky.

Cíle tréninku:

V tomto modulu se účastníci naučí:

· dovednosti interpersonální komunikace – vyjadřování, kladení otázek, aktivní poslech, potřebné pro efektivní komunikaci v práci, základní přístupy k zvládání pracovních konfliktů zohledňující zájem o prosazení se manažera a/nebo spolupráci s podřízeným,

· postup řešení – hlavní kroky zvládnutí pracovního konfliktu s podřízeným nebo nadřízeným s výsledkem přijatelným pro obě dvě strany v konfliktu – manažera i podřízeného,

· základy asertivního chování a prosazování svých názorů.

 

Program tréninku:

Charakteristika komunikace

· Charakteristika komunikace a její prvky

· Komunikační řetězec v organizaci - typické problémy organizační komunikace (simulace s videozáznamem)

· Předpoklady a dovednosti pro úspěšnou komunikaci

Neverbální komunikace

· Neverbální komunikace – význam složek neverbálního chování

· Nácvik pozorování neverbální komunikace s videem

Dovednosti verbální komunikace

· Vyjadřování, kladení otázek, aktivní naslouchání

· Dovednosti sumarizování a parafrázování

· Pozorné čtení jako způsob přijímání informací

Charakteristika konfliktů

· Charakteristika konfliktu a etapy jeho vývoje

· Hlavní příčiny konfliktů

Asertivita a zvládání konfliktů

· Asertivní, agresivní a pasivní chování a jejich projevy (video)

· Test asertivity

· Já jazyk v asertivitě a postup asertivního chování

· Nácvik typů asertivity na modelových situacích

Thomas-Kilmanův model zvládání konfliktů

· Thomas-Kilmanův model zvládání konfliktů

· Dotazník – preferovaný styl zvládání konfliktů

· Použití jednotlivých stylů a jejich nácvik v situacích

Zvládání emočně náročných situací

· Příprava na emočně náročné komunikační situace

· Techniky zvládání emocí při náročném jednání

Zvládání emocí po náročných jednáních

· Způsoby rychlého zvládnutí emocí po náročném jednání

· Techniky rychlé regenerace po náročném jednání

· Nácvik efektivních relaxačních metod

 

 

Použité metody:

Videotrénink, nácvik praktických dovedností se zpětnou vazbou lektora a skupiny. Řešení případů z praxe účastníků, instruktážní video, komunikační cvičení, rozbor případové studie.

 

Jazyk, v němž probíhá výuka:

Čeština, angličtina standardně, jiný jazyk možný po dohodě.

 

Doporučená délka školicího programu:

2 dny.

Manažerská komunikace a zvládání pracovních konfliktů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.