MANAŽERSKÁ AKADEMIE - komplexní příprava manažerů a talentů

Kurz na míru

Základní info

Příprava vašich manažerských talentů začíná u nás...

Reference: ZDE

Nastavení jednotlivých modulů je dle potřeb zákazníka a cílové skupiny účastníků.

Cíle kurzu:
Připravit začínající manažery na první kroky ve funkci, naučit základní dovednosti, procvičit komunikaci a vedení lidí, naučit efektivně vést a získat manažerskou autoritu.

Nejvhodnější pro:
Začínající a nově jmenované manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí.

S čím se manažer setkává v prvních krocích své činnosti? 

 1. Častým nedorozuměním při jednání s okolím
 2. V případě povýšení v kolektivu s budováním nové řídící autority vůči kolegům
 3. Vytvářením špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
 4. Nízkou produktivitou manažerské práce
 5. Neznalostí rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

 

Obsah manažerské akademie může obsahovat (výběr závisí na skutečných potřebách Zadavatele):

Modul  - Taktika přechodu a startu
   Základní chyby na startu manažera
   Definování všech manažerských rolí a odpovědností
   Jaké jsou typické role manažera
   Budování autority

Modul  - Vedení lidí a týmů
   Analýza stávajícího stylu vedení
   Situační vedení
   Koučování jako styl
   Styly řízení a jak je použít
   Jak stanovovat a komunikovat cíle
   Delegování úkolů

Modul  - Komunikace na pracovišti
   Komunikační kanály ve společnosti
   Informace a dezinformace
   Schopnost naslouchat
   Verbální a neverbální projev
   Poskytování zpětné vazby - jak chválit a jak kritizovat
   Osobní rozhovor, Win-Win

Modul  - Motivace pracovníků 

   Hodnotové systémy a jejich význam
   Motivace jednotlivce a týmu
   Demotivace, vyhoření
   Typy zaměstnanců
   Motivační nástroje bez peněz, jak zacílit motivaci

Modul  - Efektivní práce s časem
   Žrouti času a kroky k jejich odstranění
   Stanovování priorit
   SMART podmínky cíle
   Úkoly a jejich dělení na fáze
   Paretovo pravidlo v praxi
   Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů
   Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul - Vedení porad a schůzek
   Porada jako řídící nástroj
   Techniky vedení porad
   Časový harmonogram porady
   Efektivní využití času na poradách
   Typologie účastníků porad
   Efektivní řízení diskuse

Modul - Prezentační dovednosti
   Využití prezentace v praxi, schopnost zaujmout
   Techniky vystupování
   Osobní projev a jeho ladění
   Jak zaujmout
   Příprava na prezentaci, struktura

Modul - Projektové řízení
   Struktura - frame projektu
   Zásady přípravy projektu
   Komunikace během projektu
   Nástroje na sledování projektů a harmonogramů

Modul - Budování týmové spolupráce
   Výhody a nevýhody týmové spolupráce
   Jak nastartovat synergii
   Tým a stádové chování
   Zásady komunikace a stanovení pravidel při vedení týmu
   Řešení situací


Přínosy kurzu pro zaměstnavatele:

  • Malá jednorázová investice do nového manažera, malé riziko
  • Specializované zaměření na přechod do nové manažerské pozice
  • Snížení rizik nedorozumění a napětí na pracovišti spojených s povýšením kolegy
  • Odstranění chyb manažera již v počátcích práce
  • Vzájemné propojení a nadhled nad prací manažera v kostce
  • Výuka a trénink pouze funkčních a praktických věcí, trénink vítězí nad teorií
  • Výměna poznatků ve skupině
  • Individuální tréninky a nácviky dovedností před kamerou
  • Následný telefonický koučink v ceně kurzu

Poznámky:
Start nového nebo nově jmenovaného manažera je vždy náročný.
Abeceda základních manažerských dovedností poskytuje začínajícím manažerům ucelený přehled a propojení všech nezbytných prvních kroků ve funkci, rizika nového vedení a očekávání podřízených.
Znalost použití základních manažerských dovedností je pro začínající manažery nezbytná pro dosažení bezproblémového a efektivního vedení lidí. 

Key: akademie, manažer, talent, talenty, talentů, příprava, manažerské, dovednosti, motivace, vedení, leadership, porad, komunikace, kritika, kritizovat, prezentace, prezentační

MANAŽERSKÁ AKADEMIE - komplexní příprava manažerů a talentů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.