MANAŽER KVALITY - kurz akreditovaný MŠMT

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz, akreditovaný MŠMT, trvá celkem 18 dní, které jsou rozděleny do 9 bloků po 2 dnech.

PŘI SESTROJENÍ TOHOTO KURZU NA MÍRU VAŠÍ SPOLEČNOSTI STANOVÍME MAXIMÁLNĚ VÝHODNOU CENU, TERMÍNY, KTERÉ VÁM VYHOVUJÍ A DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit praktiky v oblasti řízení a dozvědět se informace týkající se nejen managementu kvality, ale také dalších principů uplatňovaných při řízení společnosti. Kvalitu dnes už nelze vnímat jen jako jeden z parametrů výroby, ale promítá se nám také do služeb a je přítomna při všechna činnostech, které společnost provádí. Kvalitu tedy nevytváří jednotlivec, kvalitu tvoří týmy, a každý tým potřebuje schopného leadera s všeobecným přehledem a znalostmi.
Manažer kvality je pak v rámci společnosti ta osoba, která uvažuje komplexně, dokáže vidět souvislosti a řídí činnosti a tým lidí tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu nejen z hlediska spokojenosti zákazníků, ale také účinného využití finančních prostředků.

CO ZÍSKÁTE:

Absolvent kurzu Manažer kvality získá znalosti z oblasti managementu kvality nad rámec požadavků normy. Následně dokáže zavést systém řízení tak, aby byl vhodný pro danou společnost a její požadavky. Umí pracovat s lidmi a řídit tým pomocí motivačních faktorů, vhodné komunikace a vedení. Ví, jak správně formulovat cíle a jak delegovat pravomoci a řídit podřízené pracovníky. Současně se orientuje v ostatních systémech managementu a umí provádět interní audity. Ve firmě, kde mají systém zaveden umí nalézt příležitosti ke zlepšování a řešit problémy a neshody vznikající nejen ve výrobě, ale i při řízení firmy.

Závěrečné zhodnocení získaných znalostí a dovedností bude probíhat formou zkoušky, která je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahuje test, ústní přezkoušení a zvládnutí situace v příkladové studii.

Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s časově neomezenou celostátní platností.

NÁPLŇ KURZU:

  • Základy managementu
  • Co vše je v managementu zahrnuto
  • Motivace, komunikace, vedení lidí a kontrola
  • Úvod do kvality, historie, otcové kvality
  • Systém managementu kvality - obecně
  • Systém managementu kvality – dle ISO 9001
  • Zlepšování kvality
  • Navazující systémy ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001
  • Interní audit

 Více na:

http://www.mbk.cz/skoleni-a-kurzy/iso-9001-a-souvisejici-skoleni/manazer-kvality-kurz-akreditovany-ministerstvem-skolstvi

MANAŽER KVALITY - kurz akreditovaný MŠMT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.