Management a Leadership

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:

Vzdělávací a rozvojový program je určen pro všechny úrovně manažerů manažerům, kteří potřebují rozvinout svoji schopnost efektivně vést a motivovat své podřízené pro dosahování firemních cílů (firemní strategie) vynikajících firemních výsledků.

Cíl:

Cílem programu je rozvinout individuální schopnosti a dovednosti manažerů, které jsou nezbytné pro efektivní vedení týmů a pro dosahování strategických cílů. Schopnost aplikovat získané dovednosti v každodenní praxi účastníků. Absolvování intenzivního vzdělávacího programu účastníkům umožní:

• Rozvíjet strategické myšlení.

• Určovat priority a efektivně delegovat úkoly.

• Účelně využívat dostupné nástroje vedení.

• Řídit výkonnost pracovníků.

• Motivovat pracovníky k dosahování cílů a k dalšímu rozvoji.

• Účinně komunikovat a řešit obtížné situace z praxe.

 

Obsah:

Management a Leadership I.

• Úvod do managementu.

• Zdroje moci manažera.

• Klíčové kompetence manažera.

• Informace a efektivní komunikace.

• Strategické myšlení a organizování.

• Motivace sebe a ostatních k dosahování cílů.

• Zlaté pravidlo delegování a zpětná vazba.

• Analýza stylu vedení, situační leadership.

• Význam emoční inteligence pro práci manažera

Management a Leadership II.

• Efektivní komunikace a týmová práce.

• Vedení týmů, týmová spolupráce a synergický efekt.

• Kontrola a rozhodování.

• Princip systematického hodnocení.

• Řízení výkonnosti.

• Řešení obtížných situací z praxe manažera.

 

Délka modulu:

2+2 tréninkové dny.

 

Výcvikové metody:

• Řízená diskuse.

• Brainstorming.

• Individuální a skupinové práce.

• Testy.

• Případové studie.

• Hraní rolí – video-analýza a zpětná vazba.

Management a Leadership

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.