Komunikace

Kurz na míru

Základní info

DEN 1:
Efektivní komunikace s kolegy a podřízenými
Efektivní mobilizace kolegů a podřízených při užití participativního
a direktivního stylu řízení
Empatie a asertivita jako manažerský nástroj
Role manažera být aktivním lídrem změn
Rozvoj a podpora pozitivního přístupu & týmové flexibility v případě změn
Dovednost stanovovat cíle managementu
Jak užít participativního a direktivního přístupu k podřízeným
Jak říci "ne" demotivovaným podřízeným spolupracovníkům
Přiznání chyb
Integrace "intrinsic" a "extrinsic" bariér v efektivním řízení a komunikaci
Jasnost a srozumitelnost jako nástroj předejití konfliktu
a neefektivně využitých zdrojů

DEN 2:
Efektivní komunikace s kolegy a podřízenými - pokračování
Dovednosti rozvíjet efektivní komunikaci na základě vědomého
užívání komunikačních pravidel
Rozvoj a užití dovedností naslouchání a dotazovacích technik
Jak vytvářet osobní pozitivní přístup a postoj ke změně
Dovednost připravit a organizovat hodnotící rozhovory
Dovednosti motivování a rozvíjení spolupracovníků za užití pozitivní zpětné vazby
Kritizující rozhovory
Dovednosti užívat feedback/ zpětnou vazbu jako nástroj rozvoje,
koučování a kontroly
Porozumění efektivnímu užití různých motivačních metod a technik
Situační motivování

DEN 3:
Efektivní komunikace a spolupráce s nadřízenými a partnery
Překážky hierarchické komunikace a jak je překonávat
Hlavní typy komunikace směrem nahoru
Výhody a benefity kvalitní komunikace směrem nahoru
Jak koučovat nadřízeného
Jak ocenit/ pochválit nadřízeného
Jak "prodat" názor nadřízenému
Jak efektivně informovat nadřízeného
Jak poskytnout nadřízenému zpětnou vazbu
10 klíčových strategií efektivní komunikace směrem nahoru

DEN 4:
Efektivní komunikace a spolupráce v týmu
Co se očekává od týmového vedoucího?
Co se očekává od člena týmu?
Hlavní znaky týmu
Jak řídit tým
Jak využívat plný potenciál týmu
Jak vést a řídit týmové porady
Dovednosti užívat pravidla týmového vedení
Dovednosti přípravy, organizace a hodnocení pravidelných setkání,
výměn informací a setkání za účelem řešení problémů
Dovednosti využití týmové mentální kapacity
Dovednosti motivování a řízení týmů se společnými cíli
Komunikační a pracovní pravidla
Identifikační klíče týmových rolí (Dr. Belbin)

 

Komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.