Kam dál s mojí firmou aneb firemní strategie před vstupem do EU

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
TOP managementu, střednímu management, ředitelům firem.

Cíle semináře:
Workshop je diskusí i praktickým návodem pro aktualizaci či vytvoření strategie Vaší společnosti a její skutečné zavedení v praxi. Diskutovaná témata reflektují potřeby firem před vstupem České republiky do EU.

Obsah:
1. den
Co je to firemní strategie
Strategická analýza
- Analýza zainteresovaných
- Analýza prostředí - PEST analýza, analýza trendů v odvětví, analýza pěti sil, scénáře budoucnosti
- Analýza konkurence
- Analýza kompetencí
- Analýza hodnotového řetězce ve Vašem oboru podnikání (přidaná hodnota)
- Metody pro hodnocení postavení Vašich produktů a služeb
- Analýza zákazníků a definování cílových zákaznických segmentů
Evropský trh a vstup do EU - hrozba nebo příležitost
Zhodnocení a výběr firemní strategie
Definování firemní strategie - vize, mise, strategické cíle
2. den
Zavádění změn
Komplexní komunikační strategie jako nová disciplína řízení
- Firemní/organizační identita - design a jeho možnosti, tvorba firemní identity
- Image organizace - potenciál
- Image management jako katalyzátor změn ve firmě/organizaci
- Tvorba strategické výhody a cena image
Kultura Vaší organizace a připravenost ke změnám

Metody:
Seminář spojený s praktickými ukázkami analýz a řešení, diskuze.

Rozsah semináře: 2 dny (16 vyučovacích hodin)

Popis:
Od posouzení Vašich minulých úspěchů a neúspěchů, přes strategickou analýzu dojdeme k definování strategických záměrů firmy. Jasné definování cílových segmentů zákazníků, systém zákaznické péče, portfolio produktů odpovídající současným i budoucím potřebám zákazníků, ale i kvalita interních procesů představují možnost odlišení od konkurence. Při zavádění strategických záměrů manažeři často podceňují význam vytvoření dostatečně silné a vlivné skupiny (manažerů, vlastníků, zaměstnanců), která je schopna strategické záměry skutečně prosadit. Zavádění změn ve firmě a komunikační strategie jsou dalšími tématy semináře.

Kam dál s mojí firmou aneb firemní strategie před vstupem do EU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.