Jak mohu znásobit velikost svého dosavadní podnikání

kurz

Základní info

PŘÍNOSY KURZU:

Mo?ná u? řadu let podnikáte a nedaří se Vám znásobit velikost tohoto svého
podnikání. Ve způsobu, jak funguje malé podnikání a jak funguje středně
velká společnost je několik zásadních rozdílů. Řekneme Vám je a poradíme
Vám co máte změnit tím zvý?ít obrat a zisk Va?eho podnikání. Tento kurz je
vhodný i pro obchodníky ale i pro Ty z Vás, které toto téma zajímá.

LEKTOR:

Ing. Tomá? Havrda (lektor, business konzultace pro řadu úspě?ných
mezinárodních společností, majitel konzultační společnosti, finanční
investor)

POJMY V KURZU:

Vysvětlení pojmů, které vedou k podpoře rozvoje prodeje: Automatizace
prodeje produktů a slu?eb * Account Plan * Katalog produktů a slu?eb *
Poprodejní péče o zákazníky * Procesy ve středně velké společnosti *
Organizační struktura ve středně velké společnosti * News letter *
Partnerské a věrnostní programy * Internetový prodej * Nákup médií *
?kolení semináře a konference * Budování firmení značky * Reklama a
propagace * Inzerce * Lobbying, pomoc při prosazování * ?kolení prodejců *
Virový marketing * Budování komunit * Budování sítě profesionálních
u?ivatelů * Veletrhy a výstavy * Webové poradenství * Sponzorství,
dárcovství * Zákaznické průzkumy * Spotřebitelské soutě?e

ORGANIZACE KURZU:

Tento kurz je rozdělen na část teoretickou a na část praktickou. V
teoretické části kurzu se dozvíte, jaké principy jsou charakteristické pro
malé podnikání a jaké principy jsou charakteristické pro středně velké
společnosti. Dozvíte se, které principy Vám brání v tom, aby se Vá?
business znásobil. V praktické části tohoto kurzu se naučíte, jakými
způsoby lze získat nové zákazníky pro Va?e produkty a slu?by (Business
Development). Jakmile zákazníka získáte je třeba toho vyu?ít. Naučíme Vás,
jak správně napsat Vá? Account Plan (Strategie pro získávání dal?ích
zakázek od určitého klienta). V této části kurzu také dostanete ihned
zpětnou vazbu a hodnocení tohoto Va?eho plánu od zku?eného lektora.

Jak mohu znásobit velikost svého dosavadní podnikání

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.