ITIL® v3 Intermediate Enterprise

Kurz na míru

Základní info

Manažerské shrnutí

Kurzy úrovně Intermediate jsou určeny pro společnosti, které chtějí provést školení přímo ve svých prostorách. Snižují si tak náklady i cestovní čas účastníků, kterých může být maximálně 10. Kurzy navazují na ITIL® v3 Foundation a prohlubují znalosti ve čtyřech základních oblastech: provoz, řízení změn, řízení služeb a strategie a plánování služeb. Společnost si vybírá, na kterou z oblastí se kurz zaměří. Podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých kurzů. V průběhu jsou řešeny příklady z praxe a je možné řešit i konkrétní příklady z dané společnosti, a tím ještě zvýšit přínos kurzu.
Kurz na jednu vybranou oblast probíhá 5 dnů. Během prvních 4 se účastníci školí v jednotlivých postupech a formou workshopu diskutují a zpracovávají cvičení založená na praktických příkladech. 5. den se účastníci formou opakování připravují na zkoušku a vlastní akreditovanou zkoušku podstupují.
Absolvování tohoto kurzu umožní manažerům IT získat podrobné znalosti, jak efektivně nastavit řízení služeb ve společnosti. Kurz zahrnuje certifikované materiály se zárukou celosvětového garanta ITIL® APMG a vlastní certifikační zkoušku.

Doba trvání: 5 dnů

Počet účastníků: max. 10

Cena: 229 000 Kč bez DPH

 

Co Vám kurz přinese a jak budete moci nové znalosti využít?

Akreditovaný ITIL® v3 Intermediate kurz Vám pomůže nastavit řízení IT postavené na ITIL® a IT Service Managementu (ITSM). V kurzu získáte:

  • znalosti pro nastavování procesů,
  • znalosti pro zlepšení a usnadnění Vaší práce v operativních i taktických procesech,
  • jasné a přehledné materiály,
  • přípravu na certifikační zkoušku ITIL® Intermediate vybrané oblasti,
  • možnost konzultace s ITIL®  Expert certifikovaným odborníkem.

Pro koho je kurz určen?
Kurz je určen pro IT profesionály, manažery, vedoucí pracovníky a další, kteří chtějí:

  • rozšířit své znalosti ITIL® a propojit je se zkušenostmi z praxe,
  • úspěšně implementovat ITIL® ve své společnosti,
  • zavést nebo zlepšit IT Service Management a optimalizovat náklady,
  • snadno se orientovat v procesech dle  ITIL® nebo
  • získat certifikát ITIL® v3 Intermediate daného typu.

Pro účast na všech typech školení ITIL® v3 Intermediate je nezbytná certifikace ITIL® v3 Foundation.

Co se dozvíte?
V kurzu ITIL® v3 Intermediate se seznámíte s postupy, přínosy a praktickými zkušenostmi z implementace následujících procesů a funkcí ve čtyřech variantách kurzu:

Jak je kurz organizačně zabezpečen?
Kurz je realizován společností Devoteam ve vašich prostorách, které musí odpovídat požadavkům na pořádání kurzu. Termín konání kurzu je předmětem dohody obou stran. Kurz začíná každý den v 9:00 a končí v 17:00. Délka trvání je 5 dnů. Materiály jsou v anglickém jazyce a výklad probíhá v českém jazyce. Maximální počet účastníků je 10. 
Poslední den kurzu se skládá mezinárodně uznávaná certifikační zkouška v anglickém jazyce za cenu 6 600 Kč bez DPH/osoba. Test je prováděn písemnou formou přímo ve školící místnosti za dohledu schváleného Test Supervisora. Tento postup šetří cestovní náklady účastníků kurzu i náklady zaměstnavatele.

 

ITIL® v3 Intermediate Enterprise

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.