ISO 9000:2000

Kurz na míru

Základní info

ISO 9000:2000 vycházejí z nového pohledu na systém managementu kvality, který se orientuje na zákazníka, stanovuje obecné principy vedení lidí, spoléhá na angažovanost pracovníků, uplatňuje procesní a systémový přístup k řízení, dbá na neustálé zlepšování a rozhodování provádí na základě faktů. Nezapomíná přitom ani na udržování vzájemně výhodných dodavatelských vztahů.
CÍLE
pochopit základní principy managementu kvality
vysvětlit požadavky normy ISO 9001:2000
ukázat na příkladech aplikaci těchto požadavků v různých oblastech výroby a služeb
naučit účastníky definovat základní procesy v organizaci
naučit účastníky popsat základní procesy a sbírat data z těchto procesů
pochopit princip trvalého zlepšování a naučit se nalézt příležitosti ke zlepšení
TÉMATA
základní principy managementu kvality
procesní přístup
normy ISO 9000:2000
požadavky normy ISO 9001:2000
trvalé zlepšování
jiné systémy kvalityMETODA
Kurz je zaměřen především na pochopení základních pojmů, které jsou procvičovány v řadě cvičení a případových studií. Úlohy se řeší v týmech, prezentují a diskutují s lektorem a ostatními účastníky. Ve vnitropodnikové verzi se procvičuje na příkladech vlastních procesů organizace.
DÉLKA KURZU: 2 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na budování a udržování systému managementu kvality.

ISO 9000:2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.