Interní auditor ISO 9001:2000

Kurz na míru

Základní info

ISO 9001:2000 klade důraz nejen na pečlivou a objektivní identifikaci neshod v systému kvality, ale i na zhodnocení celého systému, zdůraznění silných a slabých stránek, hledání možností pro zlepšení a podání důkazů o fungování procesu trvalého zlepšování. I když odpovědnost za udržování a správnou volbu systému je dána vrcholovému vedení organizace, stává se vnitřní auditor nezastupitelným zdrojem informací managementu a aktivním prvkem neustále se rozvíjejícího systému kvality. Posílení role auditora v systému přináší i zvýšené nároky na jeho kvalifikaci, znalosti v oboru, komunikační dovednosti a empatii.
CÍLE
pochopit roli interního auditora v systému managementu kvality
pochopit smysl požadavků ISO 9001:2000 v kontextu se záměry a cíli organizace
naučit se základy procesního přístupu k auditu
naučit se vést dokumentaci auditora
TÉMATA
základní principy managementu kvality, požadavky ISO 9001:2000
procesní audit
prokazování trvalého zlepšování
norma ISO 19000:2000
vedení auditu
dokumentace auditoraMETODA
Kurz je zaměřen především na praktické provádění auditů uvnitř organizace. Nacvičují se různé situace blízké reálným podmínkám v průběhu auditu. Posiluje se role týmové práce při provádění a vyhodnocování výsledků auditu.
Ve vnitropodnikové verzi se provede audit přímo na pracovišti pod vedením registrovaného auditora.
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení úspěšným účastníkům.
DÉLKA KURZU: 4 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro interní auditory systému kvality podle norem ISO 9001:2000.

Interní auditor ISO 9001:2000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.