HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTÍ MANAŽERŮ

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
* Vydefinovat si způsobilosti manažerů
* Naučit se indikovat způsobilosti manažerů
* Naučit se hodnotit způsobilosti manažerů

Obsah:
* Co jsou to způsobilosti manažerů (organizace práce a času, komunikační dovednosti, vedení lidí atd.)
* Jak indikujeme způsobilosti manažerů (v rámci výběrového procesu, v rámci rozvojových programů)
* Metody hodnocení způsobilostí a jejich vhodnost využití (hodnocení ve výběrovém procesu, 360 stupňová zpětná vazba, A.C.)
* Modelové situace odhalující různé způsobilosti

Metody výuky:
Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací.

HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTÍ MANAŽERŮ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.