FIREMNÍ logistik - rekvalifikační kurz

Kurz na míru

Základní info

Charakteristika a cíl kurzu:
Jak zkrátit dodací lhůtu? Jak plánovat v podniku, abychom splnili co jsme slíbili ? Jak zajistit kvalitu manipulačních, skladovacích a dopravních činností v podniku ? Kolik nás stojí času a peněz manipulace, skladování, balení? Jak lépe využít výrobní plochy ? Nemáme příliš vysoké zásoby ? Jak snížit stav zásob ? To jsou jen některé z aktuálních otázek, na které jistě hledá praktickou odpověď management většiny firem a podniků, který usiluje o zdokonalení svých procesů a tím ke zvýšení své konkurenceschopnosti.

Zjednodušeně lze říci, že posláním logistiky je vytvářet předpoklady a starat se o to , aby byly k dispozici správné materiály, ve správném čase, na správném místě, se správnou jakostí a s příslušnými informacemi.

Právě na tyto a podobné otázky pomáhá nalézt správnou odpověď logistika-předmět nabízeného kurzu. Každý výukový den bude věnován přednáškám, intenzivnímu procvičování, diskusi k probraným kapitolám a individuálním konzultacím k probraným kapitolám a individuálním konzultacím pro zájemce

Cílem je uvést a popsat různé způsoby řízení používané v oblasti materiálů (JIT, KANBAN, MRP a DRP). Vysvětlit jak vypočítat náklady na udržování zásob, předvést metody zlepšování řízení zásob. Uvést typy, formy, funkce skladování, popsat globální aspekty skladování. Přiblížit úlohu dopravy v logistice, prozkoumat dopady deregulací na dopravce a přepravce. Seznámit posluchače s moderním oborem integrujícím primární podnikové funkce, ukázat směry aplikace ve firmě a naučit je řadu konkrétních postupů a metod při budování logistického systému.
Určeno:

Budoucím pracovníkům v logistice, kteří se podílí nebo v blízké budoucnosti mají podílet na budování a zabezpečování efektivního logistického systému nebo jeho části, tzn. pracovníkům, kteří se zabývají materiálovými toky, obaly, manipulací, skladováním, distribucí a dopravou. Účastníci lépe pochopí koncepci systémového přístupu ve vztazích mezi logistikou a marketingem, koncepci celkových nákladů a rentability: Pomohou přispět ke zlepšení podnikových výsledků pomocí správného řízení materiálového, informačního a peněžního toku.

Učební osnovy kurzu:
1. Úvod do logistiky
1.1. Logistický systém
1.2. Logistické řízení
1.3. Materiálový tok
1.4. Informační tok
1.5. Výkonnové ukazatele
2. Predikce poptávky
2.1. Analýza ABC
2.2. Druhy predikace
2.3. Plánování potřeby materiálů.
3. Řízení zásob
3.1. Bod rozpojení objednávkou zákazníka
3.2. Druhy zásob
3.3. Náklady na zásoby
3.4. Metody řízení zásob.
4. Řízení výroby
4.1. Plánování výroby
4.2. Systémy plánování výroby
5. Fyzická distribuce
5.1. Řízení distribuce
5.2. Prodej, služby zákazníkům
5.3. Skladování
5.4. Manipulační prostředky
5.5. Řízení dopravy
6. Nové metody v řízení distribučního řetězce
Závěrečné zkoušky

Časový rozsah: kurz v rozsahu 80 hod. + 5 hodin zkoušky (dvě pětidenní soustředění)

Termín:
dle zájmu - individuální domluva

FIREMNÍ logistik - rekvalifikační kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.