Efektivní řešení konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Hlavní myšlenka

Tam, kde konflikty neexistují dochází ke stagnaci, vývoj se zastaví. Tam, kde konflikty vznikají, ale nejsou uspokojivě řešeny dojde dříve nebo později k radikální změně, kde často nezůstane kámen na kameni. Pouze tam, kde konflikty jsou uspokojivě řešeny dochází k postupnému vývoji, k růstu stability, ke schopnosti obstát i v neustále se měnícím prostředí.

V průběhu kurzu odvodíme důležitost konfliktu pro nastartování změn, dozvíte se, jaké metody  můžeme využít pro řešení konfliktů, jaké mají výhody a nevýhody. Nabídneme vám strategii, která umožňuje harmonicky pracovat na dosažení patřičných výsledků a zároveň jak udržet a zlepšovat vztahy mezi zúčastněnými.

Cíle

Sebepoznání:

 • odvodit zákonitosti fungování mysli, které výrazně ovlivňují pohledy na konflikty
 • popsat jednotlivé styly řešení konfliktů, jejich výhody a nevýhody  a naučit se je využívat
 • naučit se rozpoznávat zjevné a skryté složky konfliktu
 • získat  návody, jak udržet důvěru, pozornost a převahu v průběhu jednání
 • zmapovat jednotlivé role, do kterých se můžeme dostat

Komunikace:

 • objasnit význam a verbální a neverbální složky komunikace
 • naučit se efektivně naslouchat
 • popsat jednotlivé bariéry bránící efektivnímu řešení konfliktů a nalézt způsoby jak je eliminovat
 • popsat jednotlivé „osobní bubliny“ a naučit se je využívat

Strategie:

 • popsat jednotlivé strategie a styly řešení konfliktů, odvodit jejich přednosti a nedostatky
 • objasnit důležitost přípravy pro jednání a vytipovat nejdůležitější aspekty
 • naučit se dosahovat synergických dohod a odvodit, jaké parametry musí obsahovat, aby byly pro všechny akceptovatelné
 • objasnit principy vzniku krizí a získat návody pro jejich řešení a také se naučit,  jak jim předcházet
 • popsat obtížné situace a naučit  se je efektivně řešit
 • dozvědět se, jak pracovat s problematickými jedinci – „potížisty“

Efektivní řešení konfliktů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.