Efektivní komunikace pro koordinátory BOZP na staveništi

Základní info

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Komu je školení určeno

• koordinátorům BOZP

Obsah školení

           • druhy komunikace
           • efektivní komunikace s různými typy lidí
           • sebejistota a přesvědčivost v komunikaci
           • zvládání komunikace v obtížných situacích
           • styly jednání (direktivní, demokratický atd.)
           • příprava na jednání za účelem dosažení správného cíle
           • předcházení konfliktům, zvládání konfliktů již vzniklých
           • zvládání agresivních, nevstřícných či nekompetentních partnerů
           • styl jednání s ohledem na pozici toho, s kým jednáme
           • zvládání různých vyjednávacích a komunikačních triků

Co Vám školení přinese

Seznámíte se s principy správné komunikace s různými typy lidí na různých
pozicích.
Naučíte se, jak dosáhnout svého cíle, aniž byste uškodili ostatním. Zjistíte,
jak působit přesvědčivě a proč je to důležité. Natrénujete konkrétní situa-
ce, které Vás potkaly či Vás při výkonu práce potkat mohou, a vyzkoušíte
si možné způsoby reakce na ně.
Tento trénink Vám také umožní podívat se na běžné komunikační situace
z jiného úhlu pohledu, a může tak pomoci k uvědomění si vlastních chyb či
omylů a inspirovat k uplatnění nových poznatků do své dosavadní praxe.

Efektivní komunikace pro koordinátory BOZP na staveništi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.