Teamwork, outdoor, indoor

Kurz na míru

Základní info

Popis programu:

Týmová spolupráce na všech úrovních firmy. Uvědomění si všech zaměstnanců, že kvalita služeb zákazníkům, je přímo úměrná kvalitě interní komunikace a spolupráce mezi jednotlivci a odděleními.

Tento program je zaměřen na vysvětlení a uvědomění si důležitosti týmové spolupráce a komunikace. Současně formou indoor/outdoor týmových aktivit, dává možnost všem účastníkům, ověřit teoretické poznatky.            

Hlavní body programu:

Úvod do efektivní týmové spolupráce -  Indoor + outdoor

>     Jaký je rozdíl mezi skupinou a týmem?

>     Základní principy a pravidla pro týmovou spolupráci.

>     Týmové indoor hry

>     Nácvik týmové spolupráce - outdoor

 

Od skupiny k týmu

>     Týmové role

>     Test týmových rolí

>     Reflexe indooru/outdooru – co se osvědčilo v týmové spolupráci a co ne.

>     Jak poznatky z celého programu můžeme využít pro každodenní vzájemnou spolupráci?

>     Nastavení pravidel efektivní vzájemné spolupráce a komunikace ve firmě.

Teamwork, outdoor, indoor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.