Profesionální recepční zdravotnického zařízení

Kurz na míru

Základní info

Komu je trénink určen

Všem moderním recepčním ve zdravotnických zařízeních, kteří si chtějí osvojit nástroje pro zefektivnění komunikace s klienty a usnadnění spolupráce s kolegy. Těm, kteří mají zájem rozvíjet svůj osobnostní potenciál a podpořit profesionalitu vlastního jednání.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Recepční zdravotnického zařízení si osvojí dovednosti vedoucí k efektivní komunikaci s pacienty i kolegy, a získají tak možnost cíleně organizovat svoji práci a šetřit čas. Účastník tréninku si osvojí konkrétní strategie, jak předcházet a vypořádat se se stresovými situacemi.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

 • Role recepční ve zdravotnictví a specifika této pozice
 • Recepční jako podpora pacienta
 • Transakční analýza a její využití v praxi recepční zdravotnického zařízení
 • Zásady efektivní komunikace
 • Společenská etiketa - jak profesionálně vystupovat
 • Jak profesionálně komunikovat po telefonu
 • Jak být „in“ v písemné i elektronické komunikaci
 • Time management a stanovování priorit při organizaci čekárny
 • Techniky řešení námitek a zvládání náročných situací
 • Praktický nácvik představených dovedností
 • Individuální plán rozvoje recepční zdravotnického zařízení

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Profesionální recepční zdravotnického zařízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.