LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Program je určen zejména interním školitelům (lektorům), kteří zajišťují přenos klíčových informací, know-how a novinek na další zaměstnance. Naučí se, jak výuku strukturovat a jak získat zájem posluchačů. Pozornost je v programu věnována jak komunikačním, tak didaktickým aspektům výuky dospělých.

 

Další zajímavé kurzy naleznete zde 

 

Cíle programu

 • Porozumět specifikům vzdělávání dospělých
 • Naučit se strukturovat výukovou jednotku
 • Seznámit se s hlavními didaktickými metodami pro vzdělávání dospělých
 • Osvojit si komunikační dovednosti lektora
 • Zvládnutí přípravy, provedení a vyhodnocení výuky

 

Obsah programu

 • Role interního lektora ve vzdělávání zaměstnanců    
 • Specifika dospělého účastníka vzdělávání
 • Zvláštnosti vzdělávání dospělých
 • Stanovení cíle vzdělávání, jeho parametry a vyhodnocení
 • Struktura výukového procesu – učební osnova a učební plán (design)
 • Metody vhodné pro vzdělávání dospělých
 • Vyhodnocení výuky, efektivita a splnění cílů
 • Komunikační a prezentační dovednosti lektora
  • strukturované sdělení
  • otázky
  • naslouchání
  • ověřování si porozumění
  • sdělování a přijímání zpětné vazby
 • Jak udržet a oživit pozornost posluchačů
 • Vizuální podpora výuky, technika a didaktické pomůcky

 

 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, testy a dotazníky
 • případové studie

 

 

Klíčová slova

lektor, trenér, školitel, lektorské, trenérské, vzdělávání, dospělých, didaktika, komunikační, prezentační, zpětná vazba, vizualizace, vizuální, pozornost, výuka, mentor, mentoring

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.