Speciální vzdělávací moduly

Kurz na míru

Základní info

Ze zkušenosti víme, že i ty nejlepší všeobecné jazykové kurzy nebo kurzy obecně zaměřené na jazyk pro obchodní praxi nemohou (a není to ani jejich smyslem) poskytnout hlubší záběr některých témat či detailní nácvik specifických komunikačních dovedností. Právě proto jsme pro Vás připravili naše speciální vzdělávací moduly. Jedná se o výběr toho nejlepšího z dostupných výukových materiálů. Nejsou to však pouhé kompilace, ale:
* plnohodnotné jazykové kurzy se speciální náplní a odpovídajícími metodami výuky
* komplexně metodicky zpracované, přepracované a aktualizované učební soubory
* logicky uspořádané materiály (po absolvování modulu) vhodné k dalšímu samostatnému použití (samostudium, reference, ...)
* efektivní a intenzivní způsob osvojení si specifických komunikačních dovedností

V současné době Vám můžeme nabídnout tyto moduly:
* Anglická obchodní korespondence
* Německá obchodní korespondence
* Telefonování
* Prezentace
* Meetings and Discussions
* Negotiating
* Socializing
* Angličtina pro obchodní cesty
* Jednání na veletrhu
* Office English (angličtina pro asistentky/sekretářky)
* Modul terminologie EU

Speciální vzdělávací moduly

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.