Podnikové kurzy šité na míru

Kurz na míru

Základní info

Pokud se jedná o klasickou podnikovou výuku v rozsahu 2 až 4 vyuč.hodin týdně, máme určité výhrady k efektivnosti vynaložených prostředků ve srovnání s intenzivními víkendovými kurzy. Vzhledem k potřebám a možnostem celé řady podniků realizujeme v různých podnicích klasickou odpolední výuku celoročně pro cca 10-ti členné skupiny nebo i jednotlivce.

K významnému zvýšení efektivnosti podnikové výuky dochází, když je klasická výuka v podniku skombinována s intenzivními víkendovými soustředěními např. jednou za měsíc.

Pokud se podnik rozhodne pouze pro realizaci výuky cizích jazyků formou intenzivních pobytových soustředění, zvolí tu nejúčinnější tuzemskou formu. Nabídka je individuálně upravována tak, aby vyhovovala potřebám a možnostem podniku. Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme při organizování kurzu dodržet následující zásady:

Vstupní úroveň znalostí účastníků kurzu by měla být přibližně stejná. Místo konání kurzu si určíte sami. Doporučujeme mimo podnik, tak aby studijní soustředění byla co nejméně narušována mimořádnými potřebami chodu podniku a čas určený pro studium byl co nejefektivněji využit. Studijní soustředění organizujeme v délce 3 až 4 dnů ve 2 až 3 týdenních intervalech. Minimální počet soustředění bývá 5. Není nutnou podmínkou, ale je to optimální varianta na základě našich dlouhodobých zkušeností a připravených učebních modulů. Konkrétní termíny si podnik určuje sám. Nejčastěji do 3 - 4 denních soustředění bývá zařazen jeden víkendový den (např. Čt, Pá, So). Učebna (místo pro kurz) musí být vybavena BTV s videem, tabulí a radiomagnetofonem. Musí být dostatečně osvětlena a během výuky musí být eliminovány vnější rušící vlivy. Vhodné je, aby byla dostatečně prostorná, tak aby bylo možné realizovat i relaxační doplňková cvičení. Maximální počet účastníků kurzu je 10. Optimální je ovšem pouze 6 - 8 účastníků.

Cena kurzu je kalkulována na základě celé řady limitujících faktorů.

Především ji ovlivňují následující skutečnosti:

počet vyučovacích hodin místo konání kurzu (Brno, Praha, kdekoliv v republice, popř. mimo republiku)
počet účastníků kurzu
cena učebních pomůcek
cena pronájmu učebny
cestovní náhrady, stravování a ubytování pro lektora
Pro Vaši orientaci můžeme uvést, že za jeden vyučovací den (8 vyuč. hodin po 45 minutách) účtujeme základní cenu 3.520,- Kč (při počtu účastníků max. 10 osob). K této se pak připočítávají náklady na pronájem učebny, učební pomůcky, cestovní náhrady lektora, ...

Pokud by se kurz konal za stejných podmínek, jako je uvedeno v naší základní nabídce, tj. v Brně (nebo Vysokém Mýtě), 6 třídenních soustředění celkem 144 hodin a bylo by přihlášeno 8 osob z Vašeho podniku, byla by cena cca 99.840,- Kč + cestovní výlohy účastníků kurzu.

Pokud by se kurz konal ve Vašem zařízení (vzdělávacím, rekreačním, ...) byla by cena kurzu o 144 hodinách (opět 6 třídenních soustředění včetně učebních pomůcek) cca 63.360,- Kč + cestovní výlohy lektora + učební pomůcky.

Při objednání většího počtu intenzívních kurzů (studijních skupin) poskytujeme množstevní slevy 10 - 20%. Výše uvedené kalkulace jsou počítány bez 5%DPH.

K dalšímu zefektivnínění jazykové přípravy dochází při zkombinování tuzemských podnikových kurzů se studijními pobyty na zahraničních jazykových školách. Jak vidíte z naší nabídky na internetu, naše jazyková agentura má ty nejlepší předpoklady zabezpečit pro Vás i tento typ jazykového vzdělávání. Jsme jednou z mála agentur v ČR, která může být pro každý podnik systémovým partnerem pro jakýkoliv typ nebo kombinaci různých typů jazykového vzdělávání.

Pokud máte zájem o uspořádnání kurzu, stačí nám napsat Váš předběžný požadavek na albion@brn.czn.cz a my Vám vyhotovíme nabídku s cenovou kalkulaci. Máte-li již konkrétní představu můžete vyplnit závaznou objednávku po kliknutí na "Objednat tento kurz" v úvodu této stránky.

Podnikové kurzy šité na míru

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.