Podnikové kurzy angličtiny

Kurz na míru

Základní info

Pro podniky nabízíme různé formy výuky:

* konverzační kurzy krátkodobé i celoroční, určené pro překonání jazykové bariéry a rozvinutí schopnosti komunikovat, nebo pro udržení již dosaženého stupně znalosti angličtiny a stálý kontakt s mluvenou řečí
* kurzy, které řeší dlouhodobě a koncepčně potřeby podniku pro různé skupiny zaměstnanců v závislosti na jejich služebním zařazení
* kurzy, po jejichž absolvování je možno složit zkoušku obchodní angličtiny pod záštitou Londýnské obchodní komory SEFIC nebo zkoušku BEC 1., 2. nebo 3. stupně (Cambridgeské zkoušky)
* pro mírně a středně pokročilé studenty nabízíme přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) a pro pokročilé FCE (First Certificate in English) nebo CAE (Certificate in Advanced English)
* naše kurzy můžeme uspořádat přímo ve vašem podniku
* naše nabídka jazykového vzdělávání se může pružně přizpůsobovat potřebám podniků. Přesnou koncepci výuky vytváříme na základě osobního jednání v podniku po provedení analýzy jazykových potřeb. První konzultaci spojenou s touto analýzou poskytujeme bezplatně.
* zajišťujeme rovněž výuku typu one-to-one, tj. individuální výuku
* výuku u nás vedou kvalifikovaní čeští a angličtí učitelé
* délka vyučovací hodiny 45 minut, popř. 60 minut

Podnikové kurzy angličtiny

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.