Kurz Maturant-pro studenty čtvrtých a pátých ročníků středních škol a budoucí posluchače vysokých škol.

Kurz na míru

Základní info

Vyučované jazyky:
angličtina
němčina
francouzština
italština
španělština
ruština
polština
čeština pro cizince

důkladná příprava tematických okruhů k maturitním
zkouškám formou zajímavých diskusí s cílem rozšířit
a upevnit studentovu slovní zásobu a frazeologii
příprava na gramatické testy u přijímacích
zkoušek na VŠ

1 x 2 vyuč. hod.týdně, září - březen

Kurz Maturant-pro studenty čtvrtých a pátých ročníků středních škol a budoucí posluchače vysokých škol.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.