Environmentální právní audit podniku – EPA

Poradenství

Základní info

  • prověření všech dokumentů organizace z hlediska platné legislativy ČR a EU,

  • prověření požadavků zainteresovaných stran ve vztahu k životnímu prostředí,

  • prověření činností organizace vůči jednotlivým složkám životního prostředí (znečištění ovzduší, znečištění vod, nakládání s odpady a obaly, a s chemickými látkami a přípravky, havárie, IRZ apod.)

  • vypracování INTEGROVANÉHO registru právních a jiných požadavků na organizaci

  • výsledkem je zpráva z EPA

 

Struktura EPA:

 

1) znalost legislativních a jiných požadavků (prověření a uvědomění si těchto znalostí)

2) aktualizace legislativních a jiných požadavků

3) prověření dokumentace organizace z hlediska promítnutí legislativních požadavků

4) prověření aktivní aplikace legislativních požadavků v praxi

5) prověření zpětné vazby mezi praxí, legislativou a dokumentací

Environmentální právní audit podniku – EPA

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.