Ekonomika podniku pro neekonomy

Kurz na míru

Základní info

Tento čtyřdenní seminář poskytuje vedoucím pracovníkům v nefinančních odděleních příležitost k získání užitečných znalostí v oblasti hospodaření podniku. Naučí se sledovat provázanosti jednotlivých činností v podniku a mimo něj s finančními toky uvnitř firmy a získají tak vědomosti potřebné pro úspěšné řízení podniku. Konečně to je zřejmé i z hlavních bloků programu semináře:

Hospodářská politika státu a její vliv na rozhodovací procesy firem. Odvětvová a sektorová analýza a globální trendy. Finanční matematika. Analýza z hlediska vlastníka, věřitele a managementu. Posuzování podnikatelských záměrů. Vyhodnocení rizika společnosti podle minulých zisků. Finanční řízení oběžných aktiv. Jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, camerální účetnictví. Majetková a zdrojová struktura podniku. Účetní výkazy. Monitorování hospodářského vývoje podniku a aktualizace podnikatelského záměru. Druhy seskupení ukazatelů a druhy finančních analýz. Pavučinový teorém. Bilanční analýza, nákladové analýzy.

Ekonomika podniku pro neekonomy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.