Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Základní info

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň sídlí v areálu u kruhového objezdu v Plzni na Slovanech. SPŠE byla založena k 1. 7. 1954. Do stávajících budov se nastěhovala 2. 9. 1967. K 1. 9. 1996 byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje školu 1102 žáků denního studia na Střední průmyslové škole elektrotechnické a 297 žáků denního studia na Vyšší odborné škole. Pedagogický sbor tvoří 94 odborníků v technických a všeobecně-vzdělávacích předmětech. Provoz obou škol zajišťuje dalších 44 zaměstnanců, na domově mládeže pak pracuje 30 vychovatelů.

SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech a v informačních technologiích. Výuka dle školních vzdělávacích programů v oborech Elektrotechnika a Technické lyceum probíhá od 1. září 2008, v oboru Informační technologie od 1. září 2009.  Obor Technické lyceum je určený pro přípravu studentů zejména k vysokoškolskému studiu technických, přírodovědných nebo ekonomických směrů. Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením.

Absolventi se uplatňují především ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem a provozováním elektrotechnických, elektronických zařízení a výpočetní techniky. Po získání nezbytné praxe budou též schopni podobnou firmu založit a vést. Řada absolventů studuje po maturitě některý z oborů naší VOŠ nebo odchází studovat na vysoké školy (především na Západočeskou univerzitu, ČVUT Praha, ale i další školy v ČR). Podle průzkumu vedení katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni v průběhu let 2001 - 2005 byli naši absolventi nejúspěšnější ve studiu ve srovnání s absolventy ostatních škol.

Ke škole patří též domov mládeže a školní jídelna, kde se mohou žáci naší školy ubytovat a stravovat. Na domově mládeže jsou dvoulůžkové pokoje (lze si domluvit například společné ubytování kamarádů apod.), v každém pokoji je možnost připojení na internet. Studenti ubytovaní v našem domově mládeže mají možnost se zapojit do různých sportovních kroužků a soutěží, navštívit divadelní představení, koncerty a exkurze, stát se členem vzdělávacího kroužku v oblasti kapitálových trhů, seberealizovat se v rámci grantových projektů apod. Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup.

Za školní rok 2008/2009 obdržela naše škola od svého zřizovatele Krajského úřadu Plzeňského kraje ocenění za 2. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích v kategorii středních škol. Podobná nebo lepší ocenění získala škola i v předchozích letech.

 

Firma Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Lektoři firmy Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Renata Jenšíková Renata Jenšíková
Marek Lukšík Marek Lukšík
Ing. Naděžda Mauleová, MBA Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Kontaktovat firmu Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.