Vyhledat v nabídce této firmy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Profil firmy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je centrum humanitního, přírodovědného, technického a uměleckého studia celkem na šesti fakultách. Řadí se mezi středně velké univerzity v ČR a aktuálně na ní studuje přibližně 10 300 studentů.

Tradičními postupy navazuje na Fakultu technologickou, která byla ve Zlíně založena v roce 1969 a vystudovalo zde na stovky vzdělaných odborníků. Jméno získala po světoznámém podnikateli a zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně Tomášovi Baťovi (1876 – 1932).

Nabídka studijních programů je každoročně rozšiřována o předměty vyučované v cizím jazyce, velký důraz je kladen na angličtinu. Velkou podporu ze strany univerzity mají všechny formy spolupráce na mezinárodní úrovni: výměnné pobyty, stáže a přednášky zahraničních pedagogů, spolupráce na vědeckých a výzkumných projektech a další.

Třístupňové studium na UTB je založeno na ECTS (European Credit Transfer System), což je kreditový systém, díky kterému studenti získávají celoevropsky uznávaný Diploma Supplement. Ten absolventům zlepšuje pozici na trhu práce v celé Evropě. Škola je dále držitelem certifikátu Diploma Supplement Label, který získala v roce 2009 od Evropské komise. V roce 2012 získala certifikát ECTS Label, což je nejprestižnější evropské ocenění pro oblast terciálního vzdělávání. 

UTB je členem EUA (European University Association), což je sdružení přibližně osmi set univerzit z šestačtyřiceti zemí Evropy. EUA schraňuje aktivity vysokých škol podporující mezinárodní vzdělávání a prezentování se celé akademické obci Evropy. UTB je signatářem boloňské Magna Charta Universitatum. Ta klade důraz na odstranění hranic během poznávání a předávání vědění a tím podporuje mobilitu pro vyučující i studenty.  UTB je dále členem DRC (Danube Rectors' Conference).

 

Fakulty:

Fakulta technologická (FT)                                                                                                          

Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)

Fakulta multimediálních komunikací (FMK)

Fakulta aplikované informatiky (FAI)

Fakulta humanitních studií (FHS)

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)

Firma Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.