KMV - Zahradnické kurzy - Mgr. Miroslava Komárková

Základní info

Pořádáme rekvalifikační, odborné a zájmové zahradnické kurzy. Nabízíme kurzy oboru zahradník akreditované MŠMT: Sadovník, Krajinář, Údržba veřejné zeleně, zkoušky z profesních kvalifikací Sadovník, Krajinář, Údržbář veřejné zeleně. Kurzy jsou určené pro ty, kteří v oboru již pracují, nebo chtějí pracovat a také pro ty, kteří chtějí získat nové znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých vlastních zahradách.  

Kurz zahradník - Krajinář/krajinářka (rekvalifikace)
Obsah kurzu: poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě, ošetřování rostlin ručním nářadím, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy, orientace v sadovnickém projektu, údržba zahrad, parků a krajiny, péče o vzrostlé a památné stromy, realizace a údržba prvků drobné architektury, tvorba zahrad, zakládání a estetické principy tvorby květinových záhonů, údržba a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině, BOZP. 

Kurz zahradník - Údržba veřejné zeleně (rekvalifikace)
Obsah kurzu: poznávání okrasných stromů a keřů používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevina a květin, zakládání a tvorba květinových záhonů, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, tvorba zahrad, zahradní růže, používání přípravků na ochranu rostlin, zakládání a údržba travnatých ploch, údržba stavebních prvků, BOZP.

Kurz zahradník - Sadovník (rekvalifikace)
Obsah kurzu: poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, obsluha zahradní mechanizace, výsadba okrasných dřevin a květin, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, tvorba zahrad, zakládání a estetická pravidla tvorby květinových záhonů, údržba zahrad, parků a krajiny, BOZP.

Odborný kurz zahradník Zakládání a údržba zeleně
Obsah kurzu: péče o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti, záhonové květiny a květinové záhony, růže, zakládání a péče o travnaté plochy.

 

 

 

Firma KMV - Zahradnické kurzy - Mgr. Miroslava Komárková nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu KMV - Zahradnické kurzy - Mgr. Miroslava Komárková


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.