České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií

Základní info

Proč studovat právě u nás?

  • Poskytneme vám kvalitní vzdělání ve třech stupních vysokoškolského studia – poskytujeme vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia.
  • Máme více než dvacetiletou zkušenost s pořádáním  výukových programů v rámci celoživotního vzdělávání a pořádáním jazykových a profesních kurzů.
  • Naši vyučující jsou kvalifikovaní akademičtí pracovníci, ale také odborníci se zkušenostmi z praxe.
  • Absolventi ekonomicko-manažerských oborů nemají problémy s uplatněním.
  • Získáte diplom (nebo v případě CST kurzu certifikát) z nejprestižnější vysoké školy v ČR.
  • Univerzita s třísetletou tradicí poskytuje silné univerzitní zázemí.

Specifický kurz pro kouče (CST – Coach Specific Training) je ucelený odborný jednosemestrální program zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit studenty interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře.

Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace), 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora a samostatný 4hodinový blok Budování koučovací praxe, tj. celkem 72 hodin.  Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek s přesným rozpisem  absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce.

Firma České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Kontaktovat firmu České vysoké učení technické v Praze - Masarykův ústav vyšších studií


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.