Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomická, ZČU

Pobočky firmy (1)

 • Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomická, ZČU
  Univerzitní 22, 30614 Plzeň
  Tel.: 377633514
  Kontaktní osoba: Ing. Jan Tlučhoř

Profil firmy Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomická, ZČU

Pro akademický rok 2018/2019 nabízíme programy celoživotního vzdělávání:

CŽV v rámci bakalářských programů:

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT – CHEB

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT – PLZEŇ

CŽV v rámci navazujících magisterských programů:

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT - PLZEŇ

Jedná se o programy celoživotního vzdělávání, jejichž fungování představujeme zde: Představení - video

Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z osmi fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni.

Fakulta ekonomická je součástí Západočeské univerzity v Plzni a její pracoviště jsou umístěna v Plzeňském i Karlovarském kraji.

 • Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření
 • Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a zaměřuje se na jejich pozitivní orientaci k trhu práce a životu ve společnosti
 • Prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty
 • Podporuje vědeckou činnost se zaměřením na regionální problematiku
 • Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, a to zejména v rámci EU
 • Rozvíjí celoživotní vzdělávání, a to i ve spolupráci s jinými subjekty
 • Realizuje vzdělávací, vědeckou a další spolupráci v rámci ZČU v Plzni i s ostatními subjekty v ČR i v zahraničí

Centrum celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (CECEV) bylo zřízeno r. 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, vzdělávacími zařízeními. Pro svoje vzdělávací aktivity využívá především výukových prostor v Chebu a v Plzni.

CECEV poskytuje možnost celoživotního vzdělávání ve studijních programech oborů a předmětů, jimž se na fakultě vyučuje. Celoživotní vzdělávání se organizuje jak v kombinovaných, tak i prezenčních formách. Rozhodující část činnosti CECEV tvoří organizování a zabezpečování studijních programů ucelených bloků předmětů a servis studentům kombinované formy studia. Kromě toho zajišťuje fungování Univerzity třetího věku v Chebu a v Aši, vzdělávací (jazykové, matematické a další) kurzy pro studenty i pro veřejnost, další vzdělávání v podnicích a účastní se vzdělávacích projektů.

V současnosti nabízíme především:

Ucelené bloky předmětů

  • blok předmětů 1. ročníku bakalářského studia – Podniková ekonomika a management – konzultační místo - den: Cheb - pátek
  • blok předmětů 1. ročníku bakalářského studia – zaměření Podniková ekonomika a management – konzultační místo - den: Plzeň - sobota
 • blok předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia – zaměření Podniková ekonomika a management – konzultační místo - den: Plzeň – sobota

Hlavní výhody tohoto typu studia v rámci CŽV:

 • předměty prvního ročníku lze studovat až dva roky (dle individuálního plánu),
 • poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem platí pouze jednou,
 • ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému vysokoškolskému studiu,
 • studium v rámci CŽV sice nevede k získání bakalářského, resp. inženýrského diplomu, avšak účastníci CŽV mohou přestoupit do druhého ročníku kombinované formy studia v příslušném řádném studijním programu po úspěšném absolvování zápočtů a zkoušek prvního ročníku dle studijního plánu, jak to umožňuje novela č. 147/2001 Sb., zákona o vysokých školách,
 • další studium v kombinované formě zvoleného oboru studia je bezplatné, zkoušky složené v rámci CŽV jsou uznávány v příslušném řádném studijním programu.

Tyto ucelené bloky předmětů se studují kombinovanou formou studia (prezenční výuka probíhá pouze o několika pátcích, nebo sobotách během semestru, zbytek je nahrazen samostudiem s podporou moderních výukových prostředků).

Univerzita třetího věku

 • Zajišťujeme v Chebu a v Aši, otevíráme každý semestr
 • u3v.zcu.cz

Články firmy Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomická, ZČU

Jak probíhá dálkové studium ekonomiky na Západočeské univerzitě v Plzni? - 6.4.2018

Rádi byste si doplnili vysokoškolské vzdělání v ekonomickém oboru, ale nemůžete z nějakého důvodu studovat v řádném denním studiu? Zkuste dálkovou… celý článek

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU - 30.11.2016

Jan Tlučhoř je vedoucím Centra celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity (FEK ZČU) v Plzni. Centrum má pobočky v Plzni i… celý článek

Profil Jana Tlučhoře - vedoucího katedry marketingu, obchodu a služeb FEK ZČU - 30.11.2016

Jan Tlučhoř je vedoucím katedry marketingu, obchodu a služeb a Centra celoživotního vzdělávání na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni. Fakulta nabízí… celý článek

Jan Tlučhoř v HR tv: Flexibilní možnosti studia Západočeské univerzity v Plzni - 30.11.2016

Jan Tlučhoř je vedoucím Centra celoživotního vzdělávání FEK ZČU v Plzni. Centrum působí v Plzni a v Chebu a nabízí dlouhodobé programy celoživotního… celý článek

Kontaktovat firmu - Centrum celoživotního vzdělávání, Fakulta ekonomická, ZČU

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.